ZS Senomaty - Zápis do MŠ - termín, podmínky přijetí

          O Z N Á M E N Í   o příjmu žádostí o přijetí dětí do MŠ   dle § 34 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání     Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník, na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že příjem žádostí o přijetí dětí do mateřské školy se bude konat   ve středu 6.5. 2020 od 13.00 do 16.00 hod. v MŠ3.  (Zároveň je tento den dnem "otevřených dveří" v MŠ 1)     K příjmu žádosti je nutné přinést rodný list zapisovaného dítěte a OP rodiče - zákonného zástupce.       K „zápisu" mají přijít děti, kterým v průběhu školního roku 2020/2021  bude 3-6 let      Dítě bude přijato k předškolnímu vzdělávání po dovršení 3. roku věku. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).      Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte do mateřské školy bude vydáno, až zákonní zástupci, kteří podali žádost, odevzdají do MŠ přihlášku dítěte potvrzenou příslušným dětským lékařem.                                                                               Mgr. Miroslav Halló, ředitel školy   KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ   Ředitel Mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník, stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování    na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.Tento postup je v souladu s doporučením veřejného ochránce práv. I. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.   Kritérium Bodové ohodnocení Doba podání přihlášky (opakované podání žádosti) 1 rok 1   2 roky 2   3 roky 3 Trvalý pobyt dítěte* Trvalý pobyt v obci 3   Trvalý pobyt ve smluvních obcích 1 Věk dítěte** 4 roky věku 2   5 let věku 3 Individuální situace dítěte MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 2   Dítě přihláš.k celodennímu provozu 1   Dítě se specif.vzděl. potřebami 3 * Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. ** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky   III. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.   V Senomatech 25.2.2016                                                          Mgr. Miroslav Halló, ředitel školy    

Zápis do MŠ - termín, podmínky přijetí

 

 

 

 

 

O Z N Á M E N Í

 

o příjmu žádostí o přijetí dětí do MŠ

 

dle § 34 zákona 561/2004 Sb.

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

 

  Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník, na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že příjem žádostí o přijetí dětí do mateřské školy se bude konat

 

ve středu 6.5. 2020 od 13.00 do 16.00 hod. v MŠ3.

 (Zároveň je tento den dnem "otevřených dveří" v MŠ 1)

    K příjmu žádosti je nutné přinést rodný list zapisovaného dítěte

a OP rodiče - zákonného zástupce.

 

    K „zápisu" mají přijít děti, kterým v průběhu školního roku 2020/2021  bude 3-6 let  

   Dítě bude přijato k předškolnímu vzdělávání po dovršení 3. roku věku.

Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

 

   Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte do mateřské školy bude vydáno,

až zákonní zástupci, kteří podali žádost, odevzdají do MŠ přihlášku dítěte potvrzenou příslušným dětským lékařem.

  

                                                                           Mgr. Miroslav Halló, ředitel školy

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitel Mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník, stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování    na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.Tento postup je v souladu s doporučením veřejného ochránce práv.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

Doba podání přihlášky (opakované podání žádosti)

1 rok

1

 

2 roky

2

 

3 roky

3

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci

3

 

Trvalý pobyt ve smluvních obcích

1

Věk dítěte**

4 roky věku

2

 

5 let věku

3

Individuální situace dítěte

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte

2

 

Dítě přihláš.k celodennímu provozu

1

 

Dítě se specif.vzděl. potřebami

3

* Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

 

III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 

V Senomatech 25.2.2016                                                          Mgr. Miroslav Halló, ředitel školy

 

 

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení