ZS Senomaty - Historie

základní a mateřská škola Senomaty

Škola

Historie

Charakteristika školy a lokality

Městys Senomaty naleznete 6 km západně od okresního města Rakovník. Dne 17.10.2006 převzal místostarosta pan Ladislav Engelthaler z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jmenovací dekret, kterým byl obci vrácen titul městys. Senomaty poprvé povýšil na městečko král Jan Lucemburský v roce 1319 a titul městys náležel Senomatům až do roku 1954, kdy byl zákonem všem jeho nositelům odebrán. Městys Senomaty je členem mikroregionu Čistá – Senomaty, starostou městyse je pan Mgr. Tomáš Valer.


Z historie školy

Budova školy byla otevřena v roce 1896 a dne 15.června 1996 proběhly oslavy - – 100 výročí jejího založení. Základní škola Senomaty je zařazena v síti škol od 1.9.1996 a svým uspořádáním se řadí mezi malotřídní školy. Je zřízena pod Městysem Senomaty. Škola hospodaří jako příspěvková organizace, je právním subjektem od 1.1.1993. Od 1.1.2002 pod jeden právní subjekt spadá i mateřská škola a školní jídelna. Od tohoto data byl tento právní subjekt zařazen do sítě škol pod názvem Základní škola Senomaty,okres Rakovník. Nový školský zákon však ukládá změnu názvu subjektu vzhledem k upřesnění jeho rozsahu působnosti. S účinností od 26.4.2006 se do školského rejstříku zapsal nový název právnické osoby: Základní škola a Mateřská škola Senomaty, okres Rakovník.
(09.11.2010)