ZS Senomaty - Projekty, DUM

1. Dotace EU, výzva 1.4, projekt INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ,     požadováno 427 725,- Kč     schválena dne 13.1.2011 částka 427 725 Kč.     Pomocí projektu by měla by být škola vybavena novou počítačovou sítí     a výukovými tabulemi včetně interaktivní techniky,     učitelé budou připravovat digitální učební materiály   Zdravé zuby  http://www.zdravezuby.cz/  Veselé zoubky   http://www.veselezoubky.cz/  Košík plný rozumu  http://www.nadacnifondalbert.cz/rubrika/100/top-projekty/kosik-plny-rozumu.html  Evvoluce  http://www.evvoluce.cz/projekt-evvoluce/projekt-evvoluce.php  Pilotní škola projektu VUREES VCELE  http://www.vcele.eu       Přehled DUM vytvořených v projektu EU-peníze školám šablona III/2                       pro 1.ročník čtení                     pro 2.ročník   český jazyk                   pro 3.ročník          prvouka       matematika             pro 4. ročník   český jazyk      2 x přírodověda     vlastivěda     ověřování znalostí              

Škola

Projekty, DUM

1. Dotace EU, výzva 1.4, projekt INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ,

    požadováno 427 725,- Kč

    schválena dne 13.1.2011 částka 427 725 Kč.

    Pomocí projektu by měla by být škola vybavena novou počítačovou sítí

    a výukovými tabulemi včetně interaktivní techniky,

    učitelé budou připravovat digitální učební materiály

 

Zdravé zuby  http://www.zdravezuby.cz/ 

Veselé zoubky   http://www.veselezoubky.cz/

 Košík plný rozumu 

http://www.nadacnifondalbert.cz/rubrika/100/top-projekty/kosik-plny-rozumu.html 

Evvoluce  http://www.evvoluce.cz/projekt-evvoluce/projekt-evvoluce.php 

Pilotní škola projektu VUREES VCELE  http://www.vcele.eu

 

 

 

Přehled DUM vytvořených v projektu EU-peníze školám

šablona III/2          
           
pro 1.ročník čtení        
           
pro 2.ročník   český jazyk      
           
pro 3.ročník          prvouka       matematika
           
pro 4. ročník   český jazyk      2 x přírodověda     vlastivěda     ověřování znalostí
           

 

Fotogalerie
(09.10.2013)