Učivo pro týden od   8.6. do 12.6.                                                            

Důležité upozornění:

Každé úterý od 12.30 do 14.15 hod. budou mít žáci v domácím vzdělávání ve vstupní chodbě za hlavními dveřmi do základní školy každý ve své přihrádce termínované úkoly a testy. Vyplněné odevzdáte na stejné místo v pátek ten samý týden, od 12.30 do 14.15. Tyto úkoly a testy se budou hodnotit. Na stejné místo odevzdáte úkoly a další materiály, uvedené v týdenním zadání učiva. Doporučujeme, aby vše zadané vypracovali žáci
(a žákyně) sami. Osvojení učiva je důležité pro jejich další vzdělávání. Žádám Vás
z bezpečnostních důvodů o dodržení určených časů! V jiný čas do budovy nevstupujte, ohrožujete své děti i děti, které do školy docházejí.

1.ročník

ČJ:     Čítanka str. 5-11, číst každý den. 

Písanka:   3.díl dopsat

Matematika:    volné listy (k dispozici v úterý ve vestibulu školy, přinést do pátku)

Prvouka:          str. 72-76


2.ročník

ČJ:    učebnice str.100/cv.1 číst, str.101/cv.1 číst, 102/cv.1 číst, PS k ČJ str. 22-24,26

Matematika: 7.díl str. 8 + volné listy (ve vestibulu)
Čítanka:    str.106-108, Ps k Čítance str.32 odevzdat,      číst každý den,  

Prvouka:   str. 63-66


3.ročník

Angličtina: PS str. 50-51       Volné listy – v úterý ve škole

Projekt Animal: Vyber si zvíře, namaluj nebo nalep obrázek a popiš. – Odevzdat.

Český jazyk: Prac.sešit str.24 všechna cvičení
Matematika: Učebnice III str.16 -18, všechna cvičení, str.24/1, str.25/4

Prvouka: Prac.sešit str.55, cvičení 23,24,26
                 Opakování ČR– pracovní listy

Čtení: „Metro pro krtky. Tluče bubeníček. O pyšné fazoli.“ str.100-102 + PS 43-45

Psaní: Pracovní list

4.ročník                                                                                                                                                                                     Angličtina: 10.lekce Amazing animals – Uč. str.50 Animal quiz – přiřaď zvíře a místo a čím se živí.    PS. str.50 - 51 (+ volné listy – v úterý budou ve škole)

Projekt Vyber zvíře a popiš. Jak vypadá, kde žije, čím se živí + obrázek – odevzdat.
Český jazyk:  Prac.sešit.str.24, cvičení 2, str.25 cv.3, str.26 cv.8
Matematika: učebnice str.36 cv.2, http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-30/

poučení o obsahu čtverce, str.37 cv.1, http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-4/video/str-31/

poučení o obsahu obdélníku, str.38 jednotky obsahu, cv.1,2, str.39 cv.1

Přírodověda: Léto v přírodě, uč. str. 86-89 přečíst, PS str.29 cv.1, str.30 cv.3

Vlastivěda: „Já a ti druzí.“ Uč. str. 102-106 + PS str. 57-60

Čtení: „Tábornické pozorování přírody…“ str. 111-112 + PS str.56

PSANÍ: Pracovní list