Úvodní stránka

základní a mateřská škola Senomaty

Skrytá kategorie

Vítejte na stránkách naší školy

Naše škola je otevřena všem dětem, rodičům i veřejnosti - a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žákovy osobnosti, tak zapojením školy i jejích žáků do veřejného života.
Jedním z hlavních cílů školy je intenzivní zaměření na výchovu mravních hodnot. Podporujeme spolupráci mezi žáky a vytváření dobrých sociálních vazeb. Pomáháme žákům nalézt žebříček hodnot, vést je k samostatnosti a tím je připravit na budoucí životní role. Na cestě k těmto cílům počítá škola s intenzivní spoluprací rodičů. Účinnou pomocí je také výuka etické výchovy, používání projektových metod a individuální přístup učitelů k žákům.
Snažíme se o to, aby osvojování vědomostí a výchova probíhaly v tvořivé, klidné až rodinné atmosféře.

Mateřská škola
Třída mateřské školy sídlí v 1.patře budovy Mateřské školy a je složena z dětí 3-6 letých. Práce s dětmi je rozdělena do 3 skupin podle věku. Veškeré činnosti v MŠ jsou vedeny Školním vzdělávacím programem. Mateřská škola má přímo ve své blízkosti na jižní straně rozlehlou zahradu s pískovištěm, průlezkami a skluzavkou.

Odborné pedagogické vedení dětí zajišťují 2 paní učitelky s dlouholetou praxí / viz. Učitelský sbor /.

Mateřská škola je umístěna na klidném místě v blízkosti lesů a bohaté přírodní scenérie. Proto i koncepce školy byla vedena ekologickým směrem a navíc velmi důležitým úkolem je vést děti ke získání přiměřené fyzické psychické a sociální samostatnosti, vypěstovat u dětí zdravé sebevědomí a sebejistotu.

Výchovně – vzdělávací činnost je rozdělena do 10 okruhů:

1. První poznání
2. Barevný podzim
3. Bude zima, bude mráz
4. Vánoce přicházejí
5. Zima, zima zimička
6. To to zebe
7. Když jaro zaťuká
8. Zkoumání přírody
9. Místo, kde žijeme
10. Těšíme se na prázdniny

Dominantní formou vzdělávání je hra, která je založena na prožitkovém učení. Při výběru úkolů je čerpáno z Kafometu – Katalog forem a metod práce pro mateřské školy.

Vedeme děti k dodržování:
- základních společenských norem chování
– k sebeobsluze
– k dodržování hygieny
– ke správnému stolování
– k dodržování základních pravidel bezpečnosti
– k péči o své zdraví
– k udržení si pořádku ve vlastních i společných věcech

Jezdíme s dětmi i na plavecký výcvik do Rakovníka.

Informace o ZŠ a MŠ
Naše škola má 1.stupeň se dvěma třídami, v I.třídě se vyučuje 1. a 2.ročník a ve 2.třídě se vyučuje 3. a 4.ročník, a 1 oddělení školní družiny. Škola má maximální kapacitu 40 žáků. Mateřská škola má kapacitu 25 dětí v 1 třídě a školní kuchyně kapacitu 100 strávníků. Cizím jazykem je ANGLIČTINA, kterou vyučujeme ve 3. a ve 4.ročníku.


Základní škola, mateřská škola a školní kuchyně sídlí v samostatných budovách v těsné blízkosti školy. Mateřská škola má k dispozici rozlehlou zahradu s pískovištěm a dětskými průlezkami, škola v současné době zahradu školy rekonstruuje.


Učitelé k mimoškolnímu vyžití žákům nabízejí kroužky kytara a divadelní kroužek, relaxační cvičení a angličtinka. Průběžné akce školy, výlety, exkurze, škola v přírodě, účast ve výtvarných a tělovýchovných soutěžích, výjezdy do divadel atd. nabízejí velmi pestrou škálu vyžití a podnětů pro rozvoj vědomostí, schopností a dovedností žáků. V obou třídách školy máme počítače a internet v jedné třídě, plánujeme zavedení internetu i do třídy druhé. Počítače využíváme při výuce i mimo ni.

Koncepční záměr rozvoje školy
Koncepce se opírá o koncepci rozvoje Obce Senomaty. Poloha obce předurčuje charakter zdejšího mini regionu a jeho požadavky na vzdělání místních dětí.

Jsme malotřídní škola se dvěma třídami – 1. třída / 1. a 2. ročník / a 2. třída / 3. a 4. ročník /.

Náš subjekt se skládá ze čtyř zařízení:
Základní škola  :cílová kapacita 40 žáků
Mateřská škola :cílová kapacita 25 dětí
Školní družina   : cílová kapacita 25 dětí                                                                                 Školní jídelna :cílová kapacita 100 stravovaných                                                                          

V budoucnosti chceme:
1. otevřít 5.ročník (nynější kabinet)
2. zrekonstruovat zahradu školy
3. zrekonstruovat zahradu školky
4. rekonstrukce ředitelny
5. pokud by škola měla k dispozici školní byt – přeměnila by jej na velkou tělocvičnu a z nynější tělocvičny by vytvořila třídu nebo hernu

(09.11.2010)

Novinky ze školy

 • P1050008.JPG

  Oznámení školy

   

   

   

  Od 16.12. se vracíme k rozvrhu, který platil před kurzem bruslení

  Od 12.1.2020 do 17.1.2020 jsme na pobytu v přírodě v Kořenově, Jizerské hory.

  Pobyt je součástí školního vzdělávacího programu, žáky, kteří nejedou, musí rodiče ze školy omluvit, formulář tito žáci dostanou 6.1.2020, škola nezajišťuje dozor nad těmito žáky.

  12.1. Příjezd do Kořenova, ubytování, k večeři plněné knedlíky. Večer rozdělení do družstev, motivační dopis

  13.1. Dopoledne procházka po okolí, boby s sebou, trochu sněhánky, sněhová pokrývka slabá, k obědu kuřecí roláda, odpoledne bobování, lyžaři začátečníci se učí na rovince základy, po svačině se učíme, k večeři rajská s těstovinami, po večeři modelují děti Krakonoše. 

  14.1. Lyžaři dnes lyžovali dopoledne i odpoledne na svahu Bavorák, dva začátečníci již jezdi část sjezdovky.Bobíci mají bobování a vycházky. K obědu kuře na paprice, večer ovocné knedlíky, odpoledna škola a po večeři hledáme sojčí pírko. 

  14.1. Krásný slunečný den, dopoledne jsme byli v hornickém muzeu a v dole v Harrachově, pak u Mumlavských vodopádů, po návratu do Kořenova bobování, výuka. Večer procházka podle světýlek.

  15.1. Dopoledne návštěva muzea dřevěných hraček Detoa, odpoledne vycházka na rozhlednu Štěpánka, bobování, večer po škole balení, karneval, ohňostroj.

  Od 3.2.2020 máme předběžně objednán plavecký výcvik v Rakovníku,
  10 lekcí v pondělí od 10.30 do 11.15. Další info v lednu.  Máme nový způsob odhlašování stravy při nepřítomnosti dítěte, vše řešíte přímo se školní jídelnou SMS nebo emailem a nejdéle do 14hodin předcházející pracovní den, vše uvedeno na přihlášce ke stravování a na nástěnkách. Vzhledem ke zvyšování ceny potravin od začátku kalendářního roku, zvyšujeme teprve od 1.9. cenu každého oběda o 2 Kč.