Úvodní stránka

základní a mateřská škola Senomaty

Skrytá kategorie

Vítejte na stránkách naší školy

Naše škola je otevřena všem dětem, rodičům i veřejnosti - a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žákovy osobnosti, tak zapojením školy i jejích žáků do veřejného života.
Jedním z hlavních cílů školy je intenzivní zaměření na výchovu mravních hodnot. Podporujeme spolupráci mezi žáky a vytváření dobrých sociálních vazeb. Pomáháme žákům nalézt žebříček hodnot, vést je k samostatnosti a tím je připravit na budoucí životní role. Na cestě k těmto cílům počítá škola s intenzivní spoluprací rodičů. Účinnou pomocí je také výuka etické výchovy, používání projektových metod a individuální přístup učitelů k žákům.
Snažíme se o to, aby osvojování vědomostí a výchova probíhaly v tvořivé, klidné až rodinné atmosféře.

Mateřská škola
Třída mateřské školy sídlí v 1.patře budovy Mateřské školy a je složena z dětí 3-6 letých. Práce s dětmi je rozdělena do 3 skupin podle věku. Veškeré činnosti v MŠ jsou vedeny Školním vzdělávacím programem. Mateřská škola má přímo ve své blízkosti na jižní straně rozlehlou zahradu s pískovištěm, průlezkami a skluzavkou.

Odborné pedagogické vedení dětí zajišťují 2 paní učitelky s dlouholetou praxí / viz. Učitelský sbor /.

Mateřská škola je umístěna na klidném místě v blízkosti lesů a bohaté přírodní scenérie. Proto i koncepce školy byla vedena ekologickým směrem a navíc velmi důležitým úkolem je vést děti ke získání přiměřené fyzické psychické a sociální samostatnosti, vypěstovat u dětí zdravé sebevědomí a sebejistotu.

Výchovně – vzdělávací činnost je rozdělena do 10 okruhů:

1. První poznání
2. Barevný podzim
3. Bude zima, bude mráz
4. Vánoce přicházejí
5. Zima, zima zimička
6. To to zebe
7. Když jaro zaťuká
8. Zkoumání přírody
9. Místo, kde žijeme
10. Těšíme se na prázdniny

Dominantní formou vzdělávání je hra, která je založena na prožitkovém učení. Při výběru úkolů je čerpáno z Kafometu – Katalog forem a metod práce pro mateřské školy.

Vedeme děti k dodržování:
- základních společenských norem chování
– k sebeobsluze
– k dodržování hygieny
– ke správnému stolování
– k dodržování základních pravidel bezpečnosti
– k péči o své zdraví
– k udržení si pořádku ve vlastních i společných věcech

Jezdíme s dětmi i na plavecký výcvik do Rakovníka.

Informace o ZŠ a MŠ
Naše škola má 1.stupeň se dvěma třídami, v I.třídě se vyučuje 1. a 2.ročník a ve 2.třídě se vyučuje 3. a 4.ročník, a 1 oddělení školní družiny. Škola má maximální kapacitu 40 žáků. Mateřská škola má kapacitu 25 dětí v 1 třídě a školní kuchyně kapacitu 100 strávníků. Cizím jazykem je ANGLIČTINA, kterou vyučujeme ve 3. a ve 4.ročníku.


Základní škola, mateřská škola a školní kuchyně sídlí v samostatných budovách v těsné blízkosti školy. Mateřská škola má k dispozici rozlehlou zahradu s pískovištěm a dětskými průlezkami, škola v současné době zahradu školy rekonstruuje.


Učitelé k mimoškolnímu vyžití žákům nabízejí kroužky kytara a divadelní kroužek, relaxační cvičení a angličtinka. Průběžné akce školy, výlety, exkurze, škola v přírodě, účast ve výtvarných a tělovýchovných soutěžích, výjezdy do divadel atd. nabízejí velmi pestrou škálu vyžití a podnětů pro rozvoj vědomostí, schopností a dovedností žáků. V obou třídách školy máme počítače a internet v jedné třídě, plánujeme zavedení internetu i do třídy druhé. Počítače využíváme při výuce i mimo ni.

Koncepční záměr rozvoje školy
Koncepce se opírá o koncepci rozvoje Obce Senomaty. Poloha obce předurčuje charakter zdejšího mini regionu a jeho požadavky na vzdělání místních dětí.

Jsme malotřídní škola se dvěma třídami – 1. třída / 1. a 2. ročník / a 2. třída / 3. a 4. ročník /.

Náš subjekt se skládá ze čtyř zařízení:
Základní škola  :cílová kapacita 40 žáků
Mateřská škola :cílová kapacita 25 dětí
Školní družina   : cílová kapacita 25 dětí                                                                                 Školní jídelna :cílová kapacita 100 stravovaných                                                                          

V budoucnosti chceme:
1. otevřít 5.ročník (nynější kabinet)
2. zrekonstruovat zahradu školy
3. zrekonstruovat zahradu školky
4. rekonstrukce ředitelny
5. pokud by škola měla k dispozici školní byt – přeměnila by jej na velkou tělocvičnu a z nynější tělocvičny by vytvořila třídu nebo hernu

(09.11.2010)

Novinky ze školy

 • IMG_1115.JPG

  Bruslení 2017, v galerii jsou fotografie z 10.10.

  Bruslení 2017

  Navržené termíny bruslení na ZS v Rakovníku:
  16.1. 2017      10:15 - 11:15
  30.1.               10:15 - 11:15
  27.2.               10:15 - 11:15
  13.3.               10:15 - 11:15


 • DSCF6017.JPG
 • P1040380.JPG

  Pobyt v přírodě Kořenov 2017, klikněte pro fotky


  Od 8. do 13.1.2017

  Pobyt v přírodě Kořenov v Jizerských Horách

  Odjezd 8.1. ve 13.00, příjezd 13.1. cca ve 13.30.


  8.1.Den příjezdu.

  Bezpečně jsme dojeli v půl páté do Kořenova, sněhu je tady dost. Ubytovali jsme se, vybalili.

  Po večeři přišel do penzionu permoník a přinesl dětem první úkol týdenní hry

  Za poklady permoníků.

  Teď už jsou děti zapelíškované, bohužel, některé si z domova přivezly kašel. Budí je ze spaní.

  Zítra podle počasí jdeme bobovat a lyžovat.

  9.1.  Po snídani jsme vyrazili s boby na procházku, objevili jsme koryto, kde to děti bavilo.

  Po obědě a poledním klidu pokročilí lyžaři jezdili na svahu s vlekem, začátečníci měli základní
  průpravu. Někteří to měli těžší,nemají sebou hůlky.Po lyžování měly
  všechny třídy výuku.
  Po večeři přišli k dětem 4 permoníci, děti plnily úkoly, dostaly první diamanty.
  10.1. Děti, kterým se chtělo lyžovat, dopoledne i odpoledne lyžovaly, ostatní bobovaly.
  Denní teploty jsou zde stále kolem mínus šesti, pěti stupňů.Po odpolední svačině byla školní výuka, večer děti hledaly permoníkovu lucerničku a skládaly básničku. Zapelíškováno bylo před devátou večer.
  11.1. Navštívili jsme hornické muzeum v Harrachově, byli jsme v rudném dole.odpoledne byla škola.Před večeří se děti vydaly s baterkami na cestu úkolů ke kapličce a po večeři byly úkoly další a malý poklad. Po 18 hodině začalo sněžit. Po osmé večer bylo zapelíškováno.
  12.1. Celý den teplota kolem nuly a sněhánky, do deseti jsme otevřely školu, potom zájemci šli bobovat. Odpoledne skalní lyžaři vyrazili na svah, děti bez kašle a teploty šly bobovat.

  Večer je vyhodnocení, karneval, hledání velkého pokladu permoníků a večerní překvapení, mezi tím balení. Děti, které se opravdu chtěly naučit lyžovat, jsme základy lyžování naučili, to nás těší.
  Pokud se vše povede, tak bychom měli do Senomat přijet dříve, než ve dvě odpoledne.

  Zapsal vedoucí kurzu.