Úvodní stránka

základní a mateřská škola Senomaty

Skrytá kategorie

Vítejte na stránkách naší školy

Naše škola je otevřena všem dětem, rodičům i veřejnosti - a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žákovy osobnosti, tak zapojením školy i jejích žáků do veřejného života.
Jedním z hlavních cílů školy je intenzivní zaměření na výchovu mravních hodnot. Podporujeme spolupráci mezi žáky a vytváření dobrých sociálních vazeb. Pomáháme žákům nalézt žebříček hodnot, vést je k samostatnosti a tím je připravit na budoucí životní role. Na cestě k těmto cílům počítá škola s intenzivní spoluprací rodičů. Účinnou pomocí je také výuka etické výchovy, používání projektových metod a individuální přístup učitelů k žákům.
Snažíme se o to, aby osvojování vědomostí a výchova probíhaly v tvořivé, klidné až rodinné atmosféře.

Mateřská škola
Třída mateřské školy sídlí v 1.patře budovy Mateřské školy a je složena z dětí 3-6 letých. Práce s dětmi je rozdělena do 3 skupin podle věku. Veškeré činnosti v MŠ jsou vedeny Školním vzdělávacím programem. Mateřská škola má přímo ve své blízkosti na jižní straně rozlehlou zahradu s pískovištěm, průlezkami a skluzavkou.

Odborné pedagogické vedení dětí zajišťují 2 paní učitelky s dlouholetou praxí / viz. Učitelský sbor /.

Mateřská škola je umístěna na klidném místě v blízkosti lesů a bohaté přírodní scenérie. Proto i koncepce školy byla vedena ekologickým směrem a navíc velmi důležitým úkolem je vést děti ke získání přiměřené fyzické psychické a sociální samostatnosti, vypěstovat u dětí zdravé sebevědomí a sebejistotu.

Výchovně – vzdělávací činnost je rozdělena do 10 okruhů:

1. První poznání
2. Barevný podzim
3. Bude zima, bude mráz
4. Vánoce přicházejí
5. Zima, zima zimička
6. To to zebe
7. Když jaro zaťuká
8. Zkoumání přírody
9. Místo, kde žijeme
10. Těšíme se na prázdniny

Dominantní formou vzdělávání je hra, která je založena na prožitkovém učení. Při výběru úkolů je čerpáno z Kafometu – Katalog forem a metod práce pro mateřské školy.

Vedeme děti k dodržování:
- základních společenských norem chování
– k sebeobsluze
– k dodržování hygieny
– ke správnému stolování
– k dodržování základních pravidel bezpečnosti
– k péči o své zdraví
– k udržení si pořádku ve vlastních i společných věcech

Jezdíme s dětmi i na plavecký výcvik do Rakovníka.

Informace o ZŠ a MŠ
Naše škola má 1.stupeň se dvěma třídami, v I.třídě se vyučuje 1. a 2.ročník a ve 2.třídě se vyučuje 3. a 4.ročník, a 1 oddělení školní družiny. Škola má maximální kapacitu 40 žáků. Mateřská škola má kapacitu 25 dětí v 1 třídě a školní kuchyně kapacitu 100 strávníků. Cizím jazykem je ANGLIČTINA, kterou vyučujeme ve 3. a ve 4.ročníku.


Základní škola, mateřská škola a školní kuchyně sídlí v samostatných budovách v těsné blízkosti školy. Mateřská škola má k dispozici rozlehlou zahradu s pískovištěm a dětskými průlezkami, škola v současné době zahradu školy rekonstruuje.


Učitelé k mimoškolnímu vyžití žákům nabízejí kroužky kytara a divadelní kroužek, relaxační cvičení a angličtinka. Průběžné akce školy, výlety, exkurze, škola v přírodě, účast ve výtvarných a tělovýchovných soutěžích, výjezdy do divadel atd. nabízejí velmi pestrou škálu vyžití a podnětů pro rozvoj vědomostí, schopností a dovedností žáků. V obou třídách školy máme počítače a internet v jedné třídě, plánujeme zavedení internetu i do třídy druhé. Počítače využíváme při výuce i mimo ni.

Koncepční záměr rozvoje školy
Koncepce se opírá o koncepci rozvoje Obce Senomaty. Poloha obce předurčuje charakter zdejšího mini regionu a jeho požadavky na vzdělání místních dětí.

Jsme malotřídní škola se dvěma třídami – 1. třída / 1. a 2. ročník / a 2. třída / 3. a 4. ročník /.

Náš subjekt se skládá ze čtyř zařízení:
Základní škola  :cílová kapacita 40 žáků
Mateřská škola :cílová kapacita 25 dětí
Školní družina   : cílová kapacita 25 dětí                                                                                 Školní jídelna :cílová kapacita 100 stravovaných                                                                          

V budoucnosti chceme:
1. otevřít 5.ročník (nynější kabinet)
2. zrekonstruovat zahradu školy
3. zrekonstruovat zahradu školky
4. rekonstrukce ředitelny
5. pokud by škola měla k dispozici školní byt – přeměnila by jej na velkou tělocvičnu a z nynější tělocvičny by vytvořila třídu nebo hernu

(09.11.2010)

Novinky ze školy

 • Důležité informace

  Pedagogická rada konstatuje že: 

  Vzhledem k délce domácího vzdělávání žáků,i těch,kteří 25.5.2020 již nenastoupili k denní výuce,jsme přistoupili ke klasifikaci,která není horší než klasifikace za 1.pololetí,ale nemusí být věrným obrazem skutečného dosažení potřebných vědomostí a znalostí.To se může projevit v následujícím ročníku,do kterého tito žáci postoupí ve školním roce 2020-2021.

  Mgr.Bc.Miroslav Halló, ředitel školy


  Plašení ze školy 5 - závěr roku, Hele kámo....

  https://youtu.be/Woyi_pPV7Xk

   


  Žádáme všechny,kteří vstupují do areálu škol za účelem předání nebo vyzvednutí dětí do a z MŠ,aby používali nejkratší přístupovou cestu.

  Žádáme všechny,kteří vstupují do areálu škol za účelem návštěvy kadeřnictví,aby se pohybovali pouze po chodníku mezi vraty
  a provozovnou a
  nevstupovali do ostatních prostor!
   

  Akce do konce června 2020                                                                                                                                                                                                                                            

  29.6.Minigolf Rakovník na kolech ZŠ a MŠ předškoláci,7.45 - 11.40,dle počasí                                 

  30.6.Rozloučení se školním rokem,předání vysvědčení ZŠ,rozloučení s předškoláky MŠ 3                 
  V případě příznivého počasí na náměstí K.Buriana od 8.00 s účastí rodičů a veřejnosti.                          
  Rodiče a veřejnost bude za rybníčkem před hospodou.                       
  V případě nepříznivého počasí bez účasti rodičů a veřejnosti ve škole,kulturní sál obsazen OÚ.            
  30.6.Fotografování tříd ZŠ,cena jedné fotografie 35 Kč,peníze s sebou,nebo odevzdat do 30.6.         
  30.6.již nemá ZŠ přesnídávku,oběd a odpolední aktivity (ŠD)

   


  Písnička pro všechny - Říďa za to může:

  https://youtu.be/2VVX3UN3nOY

  Plašení ze školy 4, otevíráme školku a školu.
  https://youtu.be/H147W-mG-HM

   


  Provoz MŠ bude opět přerušen od 13.7. do 14.8. včetně-hlavní prázdniny.
   


  Plašení ze školy 3:https://www.youtube.com/watch?v=Hc67MET2DuI

  Nově v levém menu Mateřská škola - náměty učitelek MŠ pro práci
  s dětmi, včetně odkazů na doporučené stránky.
  Fotogalerie: 
  https://skoly-skolky.wixsite.com/senomaty-skolka - je potřeba mít heslo od učitelky MŠ

 • Hodnocení žáků ve 2.pololetí

   

  Velikonoční plašení, zprávy ze školy 2
  https://www.youtube.com/watch?v=5eR5EIonfiA


  Hlášení pro děti natočené 27.3.2020 
  https://www.youtube.com/watch?v=qGV1TeVkxqw

   

  Odkaz na formulář žádosti 

  o ošetřovné: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf

  Byla prodloužena doba placeného ošetřování, má se schválit zvýšení věkové hranice na 13 let.

  Potvrzené formuláře na: www.zssenomaty.cz/cz/leve-menu/skola/ke-stazeni/c261

   

  Některé doporučené stránky pro pomoc s domácí výukou:

  www.skolakov.eu 

  www.matyskova-matematika.cz

  www.zlobidlo.cz

  https://www.matika.in/cs/

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

  https://www.gramar.in/cs/

   

  Rozpis učiva pro minulé týdny - levé menu - škola - ke stažení